Vergi Hizmetleri

 Vergi hukuku, kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde özellikle ilgili mevzuatların vergi ile olan ilgilisi de göz önünde bulundurularak şirketinizdeki uygulamalarla ilgili olarak; istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunulması,

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, ilgili stopajlar ve gerekli görülen diğer vergilere ilişkin mevcut yasalara uygun vergi planlaması imkanlarının tartışılması.

Vergi Kanunlarındaki olası af kapsamının şirkete uygunluğunun tartışılması ,

Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi,

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki (Tam Tasdik)

Şirketlerin hesap yılı faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun belli periyotlar ile denetlenmesini ve faaliyet sonuçlarının 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında tasdik edilmesini kapsar. Bu çerçevede mali danışmanlık ve sürekli denetim esastır. Müşterilerimizin sözlü ve yazılı görüş talepleri tarafımızca yerine getirilmektedir.

Kısmi Tasdikler

Tam Tasdike tâbi olan/olmayan şirketlerin mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle yapılan özel amaçlı denetim ve tasdikleri kapsamaktadır. Bu çerçevede yapılan denetim ve tasdik işlemlerine aşağıdaki işlemler örnek olarak gösterilebilir.

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz

 

 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik İşlemleri
 • Yeniden Değerleme Tasdik İşlemleri
 • Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri
 • Özel Amaçlı Tasdik Raporları
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporları
 • Satatü Raporları ( Mavi ve Yeşil Hat)
 • Vardiya Tespit Raporları
 • Exım Bank Raporları
 • Şirket Bölünme Birleşme Raporları
 • Üretim Tasdik Raporları
 • Döviz Gelirlerinin Tasdiki Raporları

Bizden Haberdar Olmak için Sosyal Medya Hesaplarımızı ve Web Sitemizi Takip Etmeye Devam Ediniz...